Benefity, akcie , zľavy

Byť registrovaný sa oplatí.

 

Registrovaným ako aj dlhodobým zákazníkom sme pripravili rôzne benefity, akcie a výhody.

Akcie a zľavy: môže využívať každý klient bez ohľadu na to či je registrovaný, alebo nie. Pri objednávke systém sám prepočíta nastavená zľavu.

Last minute: je nastavená zľava na časové obdobie napr. v rozmedzí medzi 15:00 hod a 17:00 hod. Každý klient ktorý sa objedná v nastavenom rozhraní má automaticky uplatnenú zľavu na vybrané služby.

Benefity:

VIP karta: administrátor prevádzky HAIR EXPRESS podľa vlastného uváženia nastavuje  na emailovú adresu registrovaného klienta VIP zónu, kde mu pridelí automatickú zľavu na všetky objednávky.  VIP zľava sa automaticky prepočítava len pri online objednávke klienta. Zľava sa uplatňuje len na služby a nie je platná pre produkty ani pre cestovné.

V prípade ak klient má systémovo nastavenú zľavu(-%) ako VIP klient, nie je možné ju kombinovať s iný benefitom. Systém sám prehodnotí najvyššiu možnú nastavenú zľavu (benefit) ktorú zároveň uplatní do objednávky.

Zľava pri väčšej objednávke: zľava je nastavená systémovo, kde  pri objednávke napr. nad 50 € je nastavená automatická zľava -5% z ceny objednávky. Zľava sa odvíja od celkovej ceny objednávky kde pri objednávke nad 100 € je nastavená zľava až -10%.

Zľava sa uplatňuje len na služby a nie je platná pre produkty ani pre cestovné. Systém sám prehodnotí najvyššiu možnú nastavenú zľavu (benefit) ktorú zároveň uplatní do objednávky.

Zľava pri X objednávke: zľava je nastavená systémovo, kde systém sám generuje zľavu na každú piatu/ desiatu objednávku spracovanú klientom online.  Zľava pri každej piatej objednávke je - 5%, pri každej desiatej objednávke – 10 % z ceny úkonov.

Zľava sa uplatňuje len na služby a nie je platná pre produkty ani pre cestovné. Systém sám prehodnotí najvyššiu možnú nastavenú zľavu (benefit) ktorú zároveň uplatní do objednávky.  Systém prepočítava zľavu len vtedy pokiaľ objednávka bola spracovaná online zo strany klienta.

Zľavove kódy: administrátor prevádzky HAIR EXPRESS podľa vlastného uváženia nastavuje  na emailovú adresu registrovaného klienta zľavový kód. 

Či je to k meninám, k sviatku, alebo že ste náš nový, alebo dlhodobý zákazník, alebo aj preto že máme dobrý deň.

Zľavový kód sa uplatňuje pod „časovačom“ zadaním niekoľko miestneho kódu, ktorý je naviazaný na emailovú adresu klienta.  Zľavový kód je časovo obmedzený, alebo neobmedzený a je možné ho využiť len 1x.  Zľava sa uplatňuje len na služby a nie je platná pre produkty ani pre cestovné. Systém sám prehodnotí najvyššiu možnú nastavenú zľavu (benefit) ktorú zároveň uplatní do objednávky.  V prípade ak systém uplatnil inú vyššiu zľavu,  zľavový kód je stále platný a je možné ho využiť pri inej objednávke, avšak ak pri inej objednávke nebude uplatnený zasa iný vyšší benefit.

Akcie, zľavy a rôzne benefity sú na sebe nezávisle. Je možné vystihnúť nastavenú zľavu na určité úkony a zároveň si ešte uplatniť aj benefit.

Npr. objednávka:

Cena účesu:  50 €
Zľava na účes: -10 %
Po zľave:  45 €
Uplatnený benefit : VIP -10 %
Po zľave: 40.50 €